Tag Archives: prowadzenie

Prowadzenie instalacji gazowej

Prowadzenie przewodów
Rozmieszczenie poziomych przewodów zależy od rodzaju gazu, którym zasilana jest instalacja. Jeżeli w przewodach płynie gaz ziemny, muszą one znajdować się powyżej przewodów elektrycznych, w odległości co najmniej 10 cm od najbliższego z nich. Jeśli przewodami płynie gaz płynny, przewód musi być poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60cm. Należy je prowadzić po ścianach i mocować od ścian specjalnymi obejmami. Jeśli przewody instalacji gazowej krzyżują się z innymi przewodami, muszą one być od siebie oddalone o co najmniej 2cm.
Przewody gazowe najlepiej prowadzić natynkowo. W piwnicach i suterenach jest to obowiązek, natomiast na innych kondygnacjach przewody ze stali mogą biec w bruzdach ściennych, ale nie można ich pokrywać betonem. Bruzdy można wypełnić, co najwyżej, masą tynkarską – łatwą do usunięcia i nie powodującą korozji. Nie zezwala się na wypełnianie bruzd w przypadku instalacji miedzianej.

Sposób prowadzenia instalacji gazowej dla a) gazu lżejszego od powietrza, b) dla gazu cięższego od powietrza

elektryczny

Zasady układania przewodów gazowych na ścianie a) przewód w bruździe ściennej, b) przewód montowany natynkowo w pomieszczeniu suchym, c) przewód montowany natynkowo w pomieszczeniu wilgotnym d) przewód w kanale zasłoniętym perforowaną płytą
sciana

Prowadzenie przewodu gazowego w kanale podpodłogowym.
podlogowy

Minimalne odległości przewodów gazowych przy a) równoległym prowadzeniu, b) krzyżowaniu się rur
10cm

Przewodów gazowych nie prowadzi się przez pomieszczenia mieszkalne. Przepisy dopuszczają prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewodów wykonanych z miedzi. Rura stalowa wymaga malowania specjalną farbą zabezpieczającą przed korozją – najlepiej, by była to emulsja polimeryzująca (nie należy stosować minii czy pokostu).

Przejście przez przegrody
Przez ścianę zewnętrzną budynku rura gazowa powinna przechodzić na wysokości co najmniej 0,5 m nad podłogą piwnicy. Rura musi biec w specjalnej rurze osłonowej (stal lub PVC), zwanej też tuleją ochronną. Dzięki temu rura jest zabezpieczona przed ruchami budynku wynikającymi z jego osiadania.
Jeśli rury przechodzą przez ściany i sufity, muszą być osadzone w specjalnych tulejach ochronnych, najczęściej wykonanych ze stali.

Prowadzenie rurociągu przez pomieszczenia niewentylowane
niewent

Armatura i złącza
Przez ścianę zewnętrzną budynku rura gazowa powinna przechodzić na wysokości co najmniej 0,5 m nad podłogą piwnicy. Rura musi biec w specjalnej rurze osłonowej (stal lub PVC), zwanej też tuleją ochronną. Dzięki temu rura jest zabezpieczona przed ruchami budynku wynikającymi z jego osiadania.
Jeśli rury przechodzą przez ściany i sufity, muszą być osadzone w specjalnych tulejach ochronnych – są to najczęściej przewody ze stali.

źródło:
1) www.gazpom.com
2) www.warunkibudowlane.pl