Tag Archives: tablice

Tabela gęstości wody

Poniższa tabela przedstawia gęstość wody w kg/m3 w zależności od tempearury w zakresie od -100C do 2500C. Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] -10 998,15 35 994,06 -9 998,43 36 993,71 -8 998,69 37 993,36 -7 998,92 38 992,99 … read more

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … read more