Tag Archives: zasada działania

Budowa instalacji ogrodowej nawadniającej

Instalacja ogrodowa nawadniająca składa się z :

  • czujnika opadów

Mierzy wielkość opadów deszczu w przedziale czasowym i wysyła dane do programatora. Jeśli wielkość opadów jest duża i podlewanie ogrodu nie jest potrzebne, czujnik blokuje programator. Zasada działania czujnika wykorzystuje właściwości przewodzące wody. W misce czujnika  znajdują się dwa styki elektryczne, podczas opadów deszczu styki w wodzie zwierają obwód elektryczny blokując uruchomienie programatora. Po wyschnięciu wody obwód automatycznie zostaje otwarty.

  • programatora

Jest sercem instalacji nawadniającej. Programator zapisuje w pamięci odpowiadający użytkownikowi program podlewania i odpowiednio włącza dopływ wody do zraszaczy o określonych porach. Istnieje możliwość wielokrotnego powtarzania cyklu podlewania w ciągu dnia przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody. W razie potrzeby można zablokować nawadnianie w określonych dniach (np. w sobotę podczas wieczornych przyjęć w   ogrodzie) lub uruchomić ręcznie wybraną sekcję (np. po wysypaniu nawozów należy niezwłocznie podlać rośliny). 

  • zaworów

W instalacji nawadniającej stosowane są najczęściej zawory elektromagnetyczne, których otwieraniem i zamykaniem steruje programator. zawory umieszczone są w specjalnych skrzynkach pod poziomem gruntu zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

  • zraszaczy

Stanowią końcowy element instalacji rozdeszczający wodę. W zależności od konstrukcji i zasady działania zraszacze w instalacjach nawadniających można podzielić na :

  • podziemne (wynurzane)
  • naziemne
  • turbinkowe
  • młoteczkowe
  • głowice deszczujące

nawadnianie_2315283

źródło:
1) www.instsani.pl
2) www.muratordom.pl

Zawory napowietrzające w instalacji kanalizacyjnej

Zawór napowietrzający odpowiada za efektywne zrównoważenie ciśnienia w kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do rurociągu kanalizacji wewnętrznej, w sytuacji kiedy w instalacji kanalizacyjnej powstanie podciśnienie. Nie mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów, działają tylko jednokierunkowo. Mocowane są na zakończeniach pionów kanalizacyjnych, … read more

Kanalizacja podciśnieniowa

Zasada działania System kanalizacji podciśnieniowej jest systemem działającym pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne w którym ścieki wpływają do sieci przewodów przez specjalne zawory opróżniające a większość powietrza niezbędnego do właściwego transportu ścieków wprowadzana jest przez zawory opróżniające. W systemie kanalizacji podciśnieniowej … read more