Tag Archives: zasady montażu

Zasady montażu pionów kanalizacyjnych

Przewody instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić po powierzchniach wewnętrznych ścian budynku Temperatura pomieszczeń przez które prowadzona jest instalacja nie może być niższa od 0°C, w przeciwnym wypadku przewody należy zaizolować  Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ustawione przeciwnie do kierunku … read more

Zasady montażu drenażu opaskowego

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych PVC-U, PP-B o średnicy min. DN 100 mm i układa ze spadkiem min. 0,4 – 0,5 %. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Woda odprowadzana jest grawitacyjnie … read more

Zasady montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącznik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo oznakowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga – schody (podjazd) ogrzewany elektrycznie napięciem 230V”. Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być … read more

Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

Większość instalacji grzewczych elektrycznych pracuje na napięciu 230 V, wyjątkiem są instalacje ogrzewające lustra w łazienkach, w których napięcie obniżone jest do 48 V. Kable, maty i folie układa się według odmiennych zasad ustalanych przez producenta wyrobu, należy więc stosować … read more

Zasady montażu przewodów parowych

Przewody parowe powinny być prowadzone powyżej linii ciśnień, jeżeli jest to możliwe – ze spadkiem w kierunku przepływu pary (0,3-0,5%). Ze względu na wykraplający się w przewodach kondensat należy zapewnić właściwe odwodnienie przewodów. W przypadku przewodów parowych nieizolowanych odległości pomiędzy kolejnymi … read more