Tag Archives: zasady

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Założenia wstępne maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s temperatura wody zasilającej 35-55°C maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej … read more

Obliczanie średnic przewodów grzewczych i ciśnienia dyspozycyjnego

Obliczenia wstępne Obliczeniowy strumień wody dopływającej do poszczególnych grzejników, określa wzór: gdzie: G – obliczeniowy strumień wody w kg/s Qogrz– obliczeniowa moc cieplna grzejnika nie uwzględniająca zysków ciepła [W], cw – ciepło właściwe wody 4186 [J/(kg×K)], tz – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację … read more

Zasady rozmieszczania grzejników konwekcyjnych w pomieszczeniach

Ogólnie grzejniki należy umieszczać przy ścianach zewnętrznych, w pobliżu drzwi balkonowych, pod oknami. Grzejniki należy również umieszczać przy ścianach zewnętrznych we wnękach,a w przypadku ich braku stosować nad grzejnikiem półki w celu wymuszenia cyrkulacji W pomieszczeniu wiatrołapu grzejniki należy umieszczać w … read more

Zasady prowadzenia przwodów

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni … read more