Tag Archives: zastosowanie

Pompy wirowe wałowe

Pompy wirowe wałowe przeznaczone są do pompowania wody, gnojówki, gnojowicy, ścieków komunalnych oraz innych cieczy zanieczyszczonych, zgodnie z poniższym opisem. Mogą być stosowane w rolnictwie, gospodarce komunalnej oraz budownictwie do odwadniania wykopów budowlanych.

Pompy typu: N427, N427/1, N415/3 i N415/4

 Są to pompy o wymuszonym przepływie, które przeznaczone są do pompowania wody, gnojówki oraz innych cieczy z niewielką ilością zanieczyszczeń, nie zawierających włóknistych części roślinnych o długości powyżej 10 mm oraz zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego np. odłamki betonu, kamienie i.t.p. których największy wymiar przekraczałby 10mm.

Pompy typu N421 i N420

Są to pompy o wymuszonym przepływie, które przeznaczone są głównie do pompowania gnojówki. Mogą być stosowane również do pompowania gnojowicy o konsystencji wagowej mieszaniny do ok.3% (zawartość suchej masy SM ok.3%) nie zawierającej większych części stałych pochodzenia mineralnego, których największy wymiar przekraczałby 15 mm, oraz włóknistych części roślinnych o długości przekraczającej 30mm.

pompwa1

Pompy wałowe głębinowe

Napędzane są silnikiem elektrycznym umieszczonym powyżej lustra wody. Napęd jest przenoszony za pośrednictwem wału złożonego z odcinków o długości 2-3m połączonych sprzęgłami. Wał pompy obraca się wewnątrz rury tłocznej, na której końcu jest osadzona pompa. Pompy głębinowe wałowe osiągają wydajność do 1200 m3/h, przy głębokości zanurzenia do 170m.

pompwa3

Zastosowanie pomp wałowych

laynebowler-pompy-walowe-pionowe-turbinowe-zastosowania

źródło:
1) www.strefapomp.pl
2) www.instsani.pl

Studzienka chłonna

Studzienka chłonna służy do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku: płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego  Są … read more

Kanalizacja podciśnieniowa

Zasada działania System kanalizacji podciśnieniowej jest systemem działającym pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne w którym ścieki wpływają do sieci przewodów przez specjalne zawory opróżniające a większość powietrza niezbędnego do właściwego transportu ścieków wprowadzana jest przez zawory opróżniające. W systemie kanalizacji podciśnieniowej … read more

Grzałki do grzejników

Do ogrzewania łazienek w domach z centralnym ogrzewaniem zwykle montuje się grzejniki drabinkowe. I jest to dobre rozwiązanie podczas sezonu grzewczego, bo grzejnik zapewnia wymaganą w łazience temperaturę 24oC. Problem może pojawić się w okresach przejściowych lub latem, gdy instalacja … read more

Izolacja ze styropianu

Co to jest styropian? Styropian – polska nazwa polistyrenu spienionego (ekspandowanego) – porowate tworzywo sztuczne otrzymywane w procesie spieniania granulek polistyrenu (twardego, szklistego granulatu o średnicy od 0.2 do 2.5 mm) przy użyciu pary wodnej o temperaturze powyżej 90°C. W … read more

Kominy stalowe

Kominy stalowe produkowane są jako wewnętrzne wkłady – rury przeznaczone do umieszczenia w obudowie z cegieł lub bloczków – albo jako samodzielne systemy przeznaczone do wznoszenia kominów wewnątrz bądź na zewnątrz domu. Do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych poleca się elementy wykonywane … read more

Kolektory płaskie

Zasada działania Promienie słoneczne, padając na kolektory płaskie, nagrzewają do bardzo wysokich temperatur, płaski absorber wykonany z metalu bardzo dobrze przewodzącego ciepło. Absorber pokryty jest ciemną warstwą tlenków metali, która ma za zadanie jak najlepiej pochłonąć padające promienie słoneczne. Z … read more