Tag Archives: zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy to zespół urządzeń, w skład którego wchodzą:

  • pompa
  • zbiornik wodno-powietrzny (hydrofor)
  • przekaźnik ciśnieniowy.

Zadaniem zestawu jest zapewnienie odpowiedniego, stabilnego ciśnienia w domowej instalacji wodociągowej. Zestaw hydroforowy powinien być zainstalowany, gdy dom jest zaopatrywany w wodę z przydomowej studni. Pobór wody zwykle nie jest równomierny, dlatego pompa czerpiąca wodę ze studni nie pracuje stale, ale okresowo. Do tego potrzebne jest „zakumulowanie” ciśnienia oraz zgromadzenie zapasu wody wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania podczas postoju pompy. Woda i ciśnienie są akumulowane w zbiorniku zestawu hydroforowego.

Schemat instalacji z urządzeniem hydroforowym i pompą samozasysającą

insthy5

insthy6

Schemat hydrofora
Ozn. 1-przewód dopływowy, 2-zespół pompowy, 3-zbiornik hydroforowy, 4-przewód odpływowy, 5=sprężarka, 6-odolejacz, 7-zawór bezpieczeństwa, 8-monometr, 9-wodowskaz, 10-stycznik, 11-wyłącznik ciśnieniowy, 12- przewód sprężonego powietrza, 13-włąz, 14-spust; Vp- pojemność sprężonego powietrza, Hmax.- wysokość ciśnienia maksymalnego, Vu- pojemność użytkowa zbiornika, Hmin- wysokość ciśnienia minimalnego, Vm- pojemność martwa

insthy7

Przewód ssący jest umieszczony w studni i zakończony koszem ssawnym popularnie zwanym „smokiem” i zaworem stopowym zapobiegającym spływaniu wody z przewodu przy wyłączonej pompie. Pompa samozasysająca zasysa wodę ze studni i tłoczy ją do zbiornika hydroforowego. Pomiędzy pompą i zbiornikiem umieszczony jest zawór zwrotny zapobiegający spadkowi ciśnienia w zbiorniku w czasie postoju pompy. Sterowaniem pompy zajmuje się wyłącznik ciśnieniowy, który załącza pompę przy spadku ciśnienia w zbiorniku poniżej wartości dopuszczalnej i wyłącza ją po napełnieniu zbiornika. Wyłącznik ciśnieniowy LC zamocowany jest zwykle na przewodzie pomiędzy zbiornikiem i zaworem zwrotnym lub bezpośrednio na zbiorniku.

Pompa hydrofora

W układach hydroforowych pompa – zbiornik hydroforowy pracować mogą pompy różnego typu: od samozasysających do głębinowych. Każda z pomp współpracujących w układzie powinna być dobrana zgodnie z jej przeznaczaniem i dokumentacją techniczną. Źle dobrana pompa lub zbiornik hydroforowy, skutkuje częstymi awariami oraz zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, co może spowodować nieekonomiczność użytkowania. W zbiorniku hydroforowym nad zwierciadłem wody znajduje się poduszka sprężonego powietrza (stąd nazwa zbiornik wodno-powietrzny). Kiedy pompa nie pracuje, woda jest pobierana ze zbiornika. Powietrze się rozpręża, wypierając ją stamtąd do instalacji wodociągowej. Ciśnienie powietrza w zbiorniku spada, aż osiągnie ustaloną wartość minimalną. Wówczas włącza się pompa i tłoczy wodę ze studni do zbiornika. Powoduje to sprężanie
powietrza do ustalonego ciśnienia maksymalnego, po czym pompa wyłącza się. 

Wyłączniki ciśnieniowe

Łączniki są przeznaczone do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi, utrzymując ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach. Produkowane w trzech wielkościach zależnie od zakresu ciśnienia (0,1-0,4 MPa, 0,2- 0,8 MPa, 0,3-1.1 MPa). Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych. Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m. Najwyższa szczytowa temperatura otoczenia wynosi 40°C. Łącznik podczas pracy powinien być ustawiony pokrywą ku górze. Odchylenie od pionu nie może być większe niż 5°.

Zakresy pracy wyłączników ciśnieniowych LCA-1, LCA-2, LCA-3

insthy2
Wyłączniki ciśnieniowe można regulować zarówno pod względem wysokości ciśnienia załączania jak i zakresu ciśnienia na jakim będzie pracował zbiornik hydroforowy. Duża śruba z tworzywa sztucznego umieszczona pod sprężyną służy do regulacji  wartości ciśnienia załączania (ciśnienia przy jakim zostanie włączona pompa). Przekręcenie tej śruby w prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara  spowoduje zwiększenie ciśnienia załączania np. z 2 na 3 bary, przekręcenie w lewo, zmniejszenie ciśnienia. Pamiętajmy przy tym że zwiększenie ciśnienia załączania zwiększy w tym wypadku także ciśnienie wyłączania. Jeśli ciśnienie załączania zwiększy  się o 1 bar to ciśnienie wyłączania także wzrośnie o 1 bar. Śruba górna służy do regulacji zakresu ciśnienia na jakim będzie pracował hydrofor, a w praktyce do regulacji wysokości tylko ciśnienia wyłączania bez zmiany ciśnienia załączania. Przekręcenie w prawo zwiększa ciśnienie wyłączania, w lewo- zmniejsza.

źródło:
1) www.instsani.pl

 

Wymagania dla pomieszczeń na zestaw hydroforowy

Wielkość zestawu zależy od zapotrzebowania na wodę (wydajności) i wysokości podnoszenia pompy. Pojemność (objętość) zbiornika ciśnieniowego można dobrać z tabeli producenta zestawu hydroforowego uwzględniając zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie domowym – czyli ilość wody, jaką pompa (hydrofor) powinna dostarczyć w jednostce czasu (w … read more