Tag Archives: zlewozmywak

Montaż zalewozmywaka

Zlewozmywaki, obok zmywarek do naczyń, są jedynymi przyborami sanitarnymi instalowanymi w kuchni. Wysokość ich zamocowania zależy od typu zlewozmywaka:

 • zlewozmywaki do pracy stojącej mocowane na szafkach mają wysokość montażu uwarunkowaną wysokością szafki która wynosi 85 lub 90 cm
 • zlewozmywaki do pracy siedzącej w zakładach zbiorowego żywienia należy mocować na wysokości 75 cm

Sposób rozwiązania podejścia wodociągowego i kanalizacyjnego zależy   od rodzaju baterii zlewozmywakowej i syfonu. Szczególnie ten ostatni element budzi wśród monterów wiele kontrowersji, tak popularna w przypadku umywalek symetria przestaje tutaj obowiązuje.
Podejście wodociągowe pod baterię zlewozmywakową wykonujemy średnicą ½”, tak na wodzie zimnej jak i ciepłej. Jeśli w kuchni ma się znajdować dodatkowo zmywarka do naczyń, średnicę podejścia dla wody zimnej należy przeliczyć. Teoretycznie, konieczność zwiększenia   średnicy o jedną dymensję może pojawić się przy baterii zlewozmywakowej bez perlatora i stosunkowo długim podejściu, niekorzystnie położonym względem pionu. W pozostałych przypadkach oba urządzenia można zasilać średnicą ½”. Podejście kanalizacyjne pod zlewozmywak wykonujemy przewodem o średnicy minimum 50 mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z baterią stojącą

Wysokość podejścia kanalizacyjnego (wymiar A) należy przyjmować w granicach:

 •    420-520 mm (500) dla syfonów butelkowych i S-owych
 •   345-535 mm (510) dla syfonów oszczędzających przestrzeń

Rozstaw oczek (wymiar Wc-Wz) należy przyjmować 100 mm, natomiast wysokość montażu od podłogi (W), 550-620 mm (600).

montzlew1

Zmywak dwu- lub trzykomorowy z baterią stojącą

Wielkość przesunięcia (wymiar C) nie powinna przekraczać 150 mm. Pozostałe wartości (Wc-Wz, W) przyjmujemy jak dla zlewozmywaka jednokomorowego.

Podejście kanalizacyjne należy trasować na wysokości (A):

 • 400-500 mm (450) dla syfonu butelkowego
 • 425-525 mm (500) dla syfonu s-owego przegubowego
 • 265-475 mm (450) dla syfonu oszczędzającego przestrzeń

Oś podejścia kanalizacyjnego może się pokrywać z osią zlewozmywaka (syfony podwójne butelkowe) lub może być przesunięta w lewo lub prawo o wymiar (B) równy:

 • 0-80 mm dla syfonów podwójnych S-owych przegubowych
 • 0-275 mm dla syfonów oszczędzających przestrzeń dla zlewozmywaków jednokomorowych
 • 0-345 mm dla syfonów j.w. dla  zlewozmywaków dwukomorowych.

montzlew3

Zlewozmywak dwukomorowy z baterią ścienną

Ścienne baterie zlewozmywakowe należy trasować na wysokości od 250-350 mm nad górną krawędzią miski. Najczęściej przyjmujemy tutaj wymiar minimalny 250 mm, stąd odległość oczek czerpalnych od podłogi wyniesie:

(850-900) + 250 = 1100-1150 mm

Odległość osi oczek czerpalnych od ściany (wymiar „L” ), będzie zależała od typu zlewozmywaka i dla zlewozmywaków standardowych wyniesie:

 • 400 mm dla zlewozmywaków jednokomorowych z rusztem ociekowym i dwukomorowych bez rusztu ociekowego
 • 800, 900, 1000 mm dla zlewozmywaków dwukomorowych z rusztem ociekowym odpowiednio 400, 500 i 600 milimetrowym.

W praktyce do powyższych wartości powinniśmy dodać od 20-30 mm, bowiem szafka zlewozmywakowa prawie nigdy nie jest całkowicie dosunięta do ściany.

Jeśli w kuchni chcemy zamontować zmywarkę do naczyń, musimy wytrasować dodatkowe oczko pod zawór czerpalny do zmywarki. Oczko takie znajdzie się pod miską zlewozmywakową z lewej lub prawej strony na wysokości (W) równej 600 mm.

montzlew5

Montaż zlewozmywaka na blacie

Zlewozmywaki mogą być wpuszczane w blat i wymaga wycięcia w blacie otworu montażowego pod zlewozmywak. należy użyć do tego celu szablonu dostarczonego wraz z miską zlewozmywakową lub mocowane pod blatem.

Montaż zlewozmywaka pod blatem

pod

źródło:
1) www.hansloren.pl
2) www.instsani.pl