Temperatura podłogi – ogrzewanie podłogowe

W pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi, która w ok. 70% przekazuje ciepło przez promieniowanie. Uzyskuje się tutaj niemal idealny rozkład temperatury, optymalny dla komfortu człowieka – cieplej jest przy podłodze, a im dalej (wyżej) od powierzchni podłogi tym zimniej.

ogrzewanie_podlogowe

Ze względu na zdrowie i samopoczucie ludzi temperatura podłogi nie może być zbyt wysoka. Norma europejska ogranicza ją do 29°C w strefie stałego przebywania ludzi oraz do 33°C w łazienkach i 35°C pasach przy ścianach zewnętrznych bo tam straty ciepła są największe. Gdy te warunki są zachowane, nie może być mowy o kłopotach z krążeniem, unoszeniu się kurzu i innych niedogodnościach łączonych niekiedy z takim ogrzewaniem. A jednocześnie w dobrze zaizolowanym cieplnie budynku taki grzejnik podłogowy jest w stanie zapewnić utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach przy temperaturze podłogi 22-24°C. To dzięki temu, że jego powierzchnia jest wielokrotnie większa niż tradycyjnych grzejników ściennych.

W jaki sposób zapewnić odpowiednią temperaturę?

  • Prawidłowe ułożenie rur

Instalacja powinna być wykonana z taki sposób aby cała powierzchnia podłogi nagrzewa się równomiernie. Czasami, gdy okna mają znaczną wysokość, zagęszcza się odstępy między rurami w pasie o szerokości max 1 m przylegającym do ścian zewnętrznych pomieszczenia, by na tej powierzchni uzyskać większą moc instalacji. Decyzja o zastosowaniu konkretnego rozstawu wiąże się również z rodzajem warstwy wykończeniowej. Tam, gdzie zaplanowano pokrycie podłogi materiałami dobrze przewodzącymi ciepło (np. terakota), odstępy między rurami mogą być większe niż pod podłogą z materiałów gorzej przewodzących (jak wykładziny czy panele). Najczęściej stosowany rozstaw rur to 20 cm w podłogach kamiennych i 15 cm pod panelami i wykładzinami dywanowymi.

  • Regulacja wydajności grzejnika

Odbywa się w zamontowanym przy źródle ciepła zestawie mieszającym, który dopasowuje temperaturę wody w pętlach grzewczych do wymagań instalacji ogrzewania podłogowego. Jeśli temperatura wody wychodzącej z urządzenia grzewczego jest za wysoka jak na podłogówkę, zestaw obniża ją przez zmieszanie z chłodniejszą wodą wracającą z instalacji grzewczej.

  •  Głowice termoelektryczne

Montowane na obiegach grzewczych i współpracują z zamontowanymi w pomieszczeniach czujnikami temperatury powietrza. Układ działa tak, że gdy temperatura w pomieszczeniu zostaje przekroczona, głowica zamyka przepływ ciepłej wody aż do czasu, gdy uzyska ona zadaną wartość.

Co zrobić gdy podłoga jest za gorąca?

Należy wyregulować wydajność grzejnika zmieniając ustawienia  zestawu mieszającego oraz zmienić ustawienia wielkości przepływu w pętlach grzejnych. Czasami jednak zdarza się tak ,że straty ciepła w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym są na tyle duże, że nawet dobrze wyregulowany grzejnik podłogowy ( zapewniający nie przegrzewanie podłogi) nie będzie w stanie ich pokryć. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zamontowanie w pomieszczeniu dodatkowego źródła ciepła np. grzejnika elektrycznego.

źródło:
1) www.ladnydom.pl
2) www.muratorplus.pl

Dodaj komentarz