Wartość jednostkowych odzysków ciśnień

Wartość jednostkowych odzysków ciśnień Dpz na 1 m długości przewodu

Rodzaj gazu Gęstość gazu Odzysk ciśnienia na 1 m długości przewodu
kg/m3 Pa KG/m2
Gazy sztuczne 0,52 +7,58 +0,77
0,55 +7,30 +0,74
Gaz ziemny zaazotowany 0,80 +4,84 +0,49
0,90 +3,90 +0,39
Gaz ziemny wysokometanowy 0,72 +5,62 +0,57
0,75 +5,32 +0,54
Propan 2,00 -6,94 -0,71
Propan-butan 2,20 -8,90 -0,91

Dodaj komentarz