Wentylacja naturalna

Najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. System ten może przybierać formy:

  • infiltracji
  • aeracji
  • przewietrzania
  • wentylacji grawitacyjnej

Idea wentylacji naturalnej opiera się na przepływie powietrza pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a otoczeniem, co zachodzi dzięki różnicy ciśnień wywołanej czynnikami naturalnymi tj. różnica temperatur, a właściwie gęstości powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz i/lub oddziaływaniem wiatru. Dawniej , gdy okna były niezbyt szczelne, dopływ powietrza był zawsze wystarczający, a niekiedy nawet zbyt duży. Nowoczesne okna, posiadają systemy uszczelek, przez które nie można zapewnić wystarczającego napływu powietrza potrzebnego do wentylacji.  Rozwiązaniem  tego problemu są nawiewniki okienne (zdjęcie poniżej), czyli wykonanie w ramie lub framudze okna specjalnych otworów przez które doprowadzi się powietrze z zewnątrz.

nawiewnik

 

Powietrze, które dostanie się do pomieszczenia musi przedostać się przez całe mieszkanie, w drodze do kratek wywiewnych wentylacji. Aby to było możliwe trzeba należy:

  • pod skrzydłami drzwiowymi pomiędzy pokojami pozostawić szczelinę o powierzchni 80cm2 (można podciąć drzwi o 1cm na całej szerokości)
  • pod drzwiami do kuchni, łazienki, w.c. i garderoby szczelina musi być większa – 200cm2 (można podciąć drzwi o 2,5 cm lub zamontować w dolnej części kratkę)
  • gazowe urządzenia grzewcze potrzebują do prawidłowej pracy odpowiedniej ilości tlenu, a spaliny muszą być bardzo skutecznie usuwane dlatego konieczna jest sprawna instalacja wentylacyjna

źródło:
1) www.wentylacja.org.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz