Wentylatory

Wentylator jest maszyną wirnikową przekazującą energię mechaniczną strumieniowi powietrza w celu spowodowania jego przepływu. Wentylatory maja za zadanie przetłaczanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia, niezbędnego do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację. Stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania nazywane jest sprężem. Różnica ciśnienia tłoczenia i ciśnienia ssania nazywa się spiętrzeniem całkowitym. Konstrukcje wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są bardzo różne – dostosowane do potrzeb instalacji. Elementem tłoczącym powietrze jest wirnik (o różnorodnych kształtach łopatek) napędzany silnikiem elektrycznym. Wirnik wraz z silnikiem jest umieszczony w obudowie, która osłania części składowe wentylatora i umożliwia jego montaż w instalacji.

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi wentylatory są:

  • spręż
  • spiętrzenie całkowite
  • wydajność
  • prędkość obrotowa silnika
  • moc silnika
  • sprawność całkowita

Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna
nie przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:
wentylator1

Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniższej tabeli:
dodatkowo

Ze względu na kierunek przepływu powietrza tłoczonego przez wirnik, rozróżnia się:

– wentylatory promieniowe – oś obrotu wirnika jest prostopadła do kierunku przepływu strumienie tłoczonego powietrza

promieniowy
wentylatory osiowe – oś obrotu wirnika jest równoległa do kierunku przepływu strumienie tłoczonego powietrza

osiowy

Ze względu na wielkość wytwarzanego ciśnienia (spręż), wentylatory można podzielić na:
niskoprężne ( ÷1kPa) – konstrukcje osiowe i promieniowe,
średnioprężne (1kPa÷3kPa ) – konstrukcje osiowe i promieniowe,
wysokoprężne (3kPa÷10kPa) – konstrukcje promieniowe.

Ze względu na miejsce i sposób montażu wentylatory można podzielić na:
ścienne

scienny


kanałowe (do kanałów prostokątnych i okrągłych)

prost

wen


dachowe

dachowy

Ze względu na warunki pracy (rodzaj i parametry przetłaczanego gazu, powietrza) wentylatory można podzielić na:
– standardowe
– chemoodporne
– oddymiające
– przeciwwybuchowe

źródło:
1) www.wentylacja.org.pl

Dodaj komentarz