Wyrzutnie powietrza

Wyrzutnie powietrza są elementami instalacji, służącymi do usuwania zużytego, zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku. Najczęściej umieszczane są na dachu, choć dopuszcza się ich usytuowanie na ścianie lub jako konstrukcję wolno stojącą.

wyrzutnie-rodzaje

  Rys. Wyrzutnie powietrza. a,b,c – dachowe pionowe, d-dachowe poziome, e-ścienne

Wyrzutnie dachowe

Sytuowane są w otwartej przestrzeni na dachu budynku i mocowane na podstawach dachowych, jako zakończenie pionów wentylacji mechanicznej.W zależności od kształtu w handlu stosowane są osobne określenia literowe dla poszczególnych typów wyrzutni, np. typu a, b, c, d i e.

  • Wyrzutnia typu A – ma kształt prostokątny, może mieć otwory wywiewne zabezpieczone siatka lub bez zabezpieczenia. Pozwala to na małe opory przepływu, ξ = 1,15.

wyrzutnieA

  • Wyrzutnie typu B – ma również kształt prostokątny, posiadają standardowo żaluzje, a od strony wewnętrznej dodatkowe zabezpieczenie w postaci siatki stalowej. Mają większe opory przepływu powietrza, współczynnik ξ = 1,8.

wyrzutniaB

  • Wyrzutnie typu C – maja kształt okrągły, posiadają daszek i otworzy wyrzutowe zabezpieczone siatka lub bez zabezpieczenia. Współczynnik strat miejscowych wynosi ξ = 1,3.

wyrzutniaC

  • Wyrzutnie typu D – są również okrągłe ale nie posiadają daszka chroniącego kanał przed deszczem, dlatego dla zabezpieczenia wentylacji przed opadami mają w swojej konstrukcji kołnierz zbierający śnieg lub wodę deszczową i odprowadzający je na zewnątrz. Współczynnik oporów 1,25.

wyrzutniaD

  • Wyrzutnie typu E – maja kształt okrągły, chronią kanał wentylacyjny przez opadami z góry i z boku dzięki dodatkowej zabudowie cylindrycznej. Współczynnik oporów na poziomie ξ = 1,3-1,5

wyrzutniaE

  • Wyrzutnia typu G – wykonywana jest jako pionowa o dużej wysokości, dlatego wymaga dodatkowego mocowania do dachu bocznymi odciągami. Przy średnicy kanału 900mm wysokość wyrzutni wynosi prawie 5m.

wyrzutniaG

Wyrzutnie dachowe poziome

dachowe poziome

Wyrzutnie ścienne

Podobnie jak czerpnie dzielą się na okrągłe i prostokątne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, nierdzewnej lub emaliowanej, z blachy aluminiowej lub z tworzywa sztucznego.

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz