Wyznaczenie obliczeniowego przepływu wody metodą Brixa

Metoda jest znana w kraju pod nazwą metody niemieckiej. Przepływ obliczeniowy według metody Brixa wyznacza się ze wzoru:

projwo19

gdzie:

ΣZ = suma jednostek obciążenia  podłączonych zaworów czerpalnych (wg tabeli)

Bez tytułu

Przy założeniach tej metody suma jednostek obciążenia Z dla instalacji z rysunku 1 wyniesie:

  • zawór nad umywalką – 2×0,5 = 1
  • zawór zlewozmywakowy 1×0,5 = 1
  • zawór nad wanną z centralnym doprowadzeniem ciepłej wody 1×2,5 =2,5
  • zawór ciśnieniowy spłukujący (przyjęto 0,8l/s) 1×11 = 11,0
  • zawór do prali o średnicy wylotu 15mm 1×2,5 = 2,5

ΣZ = 1+1+2,5+11+2,5 = 18,0

stąd
q = 0,25 (18,0)0,5= 1,06 dm3/s

a przy zastosowaniu dolnopłuka,  Z dla zaworu przy spłuczce wyniesie 0,25, tym samym ΣZ = 7,25

q = 0,25 (7,25)0,5= 0,67 dm3/s

Dodaj komentarz