Wyznaczenie obliczeniowego przepływu wody metodą Spysznowa

Metoda ta znana jest w kraju pod nazwa metody radzieckiej. Przepływ obliczeniowy według tej metody wyznacza się się ze wzoru:

projwo20

gdzie:
a – wykładnik, zależny od średniego dobowego zapotrzebowania wody przez  mieszkańca dm3/DM (tab.2)
∑N – suma podłączonych przyborów wyrażona w równoważnikach (tab.1)
k – współczynnik zależny od sumy równoważników (tab.3)

Wzór ten stosowany jest w przypadku doprowadzenia do budynku tylko wody zimnej, a ciepłą wodę użytkową otrzymuje się poprzez indywidualne podgrzewacze wody.

Tabela 1 Wartości równoważników N, średnice podłączeń i minimalne ciśnienia wylotowe

Bez tytułu

Tabela 2 Zależność wykładnika „a” od normy dobowego zapotrzebowania wody przez jednego mieszkańca

Norma zapotrzebowania wody dm3/s

 100  125  150  200  250  300  350  400
wykładnik 2,20 2,16 2,15 2,14 2,05 2,00 1,90

1,85

Tabela 3  Zależność współczynnika k od sumy równoważników

 Suma równoważników

Do 300 301÷500 501÷800 801÷1200 Ponad 1200
Współczynnik k 0,002 0,003 0,004 0,005

0,006

 

Dodaj komentarz