Zasady montażu grzejników

Przepisy ogólne

 •  Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
 • Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.
 • Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników.
 • Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów , które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie.
 •  Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy.
 • Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora.
 • Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami.
 • Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio wymienione powyżej zasady.
 • Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
 • Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
 • Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tabeli poniżej
  aaaaaaa
 • Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie możliwe.
 •  Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w cela umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.
 •  Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.
 • Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową.
 • Minimalna długość gałązek grzejnikowych w układzie pionowym wynosi 0,5m.
 • Spadek gałązek grzejnikowych powinien wynosić 2% w kierunku:

– gałązka zasilająca – grzejnika

– gałązka powrotna – pionu

 • Gałązki dłuższe niż 1,5 m należy zamocować uchwytami  do ściany w połowie długości.
 • Obejścia pionów (tzw. oczka) należy wykonywać zawsze od strony pomieszczenia.

Montaż grzejnika płytowego ( minimalna górna odległość odparapetu wynosi 10 cm, można ją ostatecznie zmniejszyć do 7 cm, ale wiąże się to z koniecznością zwiększenia wydajności cieplnej grzejnika o 10%)
Montaż-grzejników_2

Zmniejszenie mocy cieplnej spowodowane złym sposobem montażu grzejnika (za obudową – spadek mocy cieplnej o 15%)
aaaaaaaaaaaaaaaMontaż grzejnika na wsporniku szynowym
c3JjPS9pbWFnZXMvMi84LzAvMTgzMjgwLWJsZWR5X2dyemVqbmlraTFfODAwLmpwZyZjcm9wc2NhbGU9MSZ4PTAmeT0wJnc9NzIxJmg9ODAwJncxPTcyMSZoMT04MDA=_srce0bd5cc7ddd1099ce9a083ad69bc700e

źródło:
1) www.instalreporter.pl
2) www.instsani.pl

 

Dodaj komentarz